fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć

  rachunek

  Jak poradzić sobie finansowo po śmierci bliskiej osoby?

  Można starać się o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji materialnej i życiowej po stracie osoby bliskiej, a także o zadośćuczynienie za śmierć. Warto wiedzieć, że nawet po blisko 20 latach od ostatniej decyzji ubezpieczyciela, rodziny, które straciły bliskiego w wypadku, otrzymują dodatkowe kwoty tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, a także zadośćuczynienia.

  CZYTAJ

  ochrona

  Jak udowodnić, że zostało naruszone dobro osobiste?

  Przypomnijmy, że tzw. zadośćuczynienie za śmierć należy się w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Ich katalog nie jest z góry określony, z tego też względu konieczne jest dokładne wskazanie, jakie dobro zostało w konkretnym przypadku naruszone. Aby uzyskać tego typu świadczenie, nie wystarczy jedynie wykazać formalnego pokrewieństwa.

  CZYTAJ

  rodzina

  Szansa dla rodzin ofiar wypadków – art. 448

  Zgodnie z orzecznictwem sądowym, osoby, które utraciły najbliższych, mogą występować o naprawienie szkody do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku. Czasami okazuje się, że rodzina osoby zmarłej otrzymała wiele lat temu odszkodowanie. Warto sprawdzić, czy świadczenie, które zostało wypłacone, uwzględniało wszystkie roszczenia, w tym zadośćuczynienie za śmierć.

  CZYTAJ

  Utrata bliskiej osoby wiąże się z cierpieniem, a celem zadośćuczynienia jest złagodzenie bólu związanego z tą stratą. Niniejsze świadczenie ma w założeniu ułatwić radzenie sobie w nowej sytuacji i należy się osobom, które doznały szkody o charakterze niemajątkowym, czyli krzywdy.

   

   

  Zadośćuczynienie za śmierć – ile może wynosić?

   

   

  Wysokość tego rodzaju świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji, dlatego nie można z góry określić, jakiej sumy należy się spodziewać – najpierw należy przygotować odpowiednią dokumentację, pozwalającą poznać położenie, w jakim znalazły się osoby po utracie bliskiego. Przy obliczaniu zadośćuczynienia bierze się pod uwagę szereg różnych czynników, takich jak m.in. wstrząs psychiczny wywołany nieszczęśliwym zdarzeniem, stopień zażyłości relacji ze zmarłym czy dalsze perspektywy życiowe. To tylko niektóre z kwestii, które mają znaczenie przy szacowaniu należnej sumy, pozwalające stwierdzić, jak duże zadośćuczynienie za śmierć będzie adekwatne w danym przypadku.

   

   

  Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

   

  Niektórzy mylą zadośćuczynienie za śmierć z odszkodowaniem, choć to drugie świadczenie stanowi rekompensatę za szkody materialne, w związku z czym, łatwiej jest wyliczyć jego wysokość. Trzeba przy tym zaznaczyć, że osoba, która straciła kogoś bliskiego w niektórych przypadkach może ubiegać się o obie formy świadczeń – prawo do jednego nie wyklucza możliwości otrzymania drugiego. W celu sprawdzenia, które z nich należy się w danej sytuacji, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która udziela porad w kwestiach prawnych.
  Artykuły znajdujące się w tej sekcji powinny przybliżyć kilka zagadnień związanych ze staraniem się o zadośćuczynienie za śmierć i ułatwić ubieganie się o wypłatę środków z tego tytułu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^