fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zadośćuczynienie za śmierć

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć /

  Od czego zależy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliski ...

  Od czego zależy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  od czego zalezy zadoscuczynienie smierc

  Żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować śmierci najbliższej osoby. Krewnym osoby zmarłej trudno jest nawet czasami myśleć o wyrażeniu swojego bólu i poczucia straty w walucie. Nie jest to też do końca możliwe. Nie po to ustawodawca stworzył takie pojęcie jak zadośćuczynienie za śmierć. Jego celem nie jest przełożenie bólu i opuszczenia rodziny po śmierci jednego z jej członków, ale jedynie złagodzenie cierpienia po stracie członka rodziny.

   

  Warto jednak wiedzieć, że aby uzyskać wypłatę należnych świadczeń, to właśnie poszkodowany jest zobowiązany do udowodnienia tego, że istniała między nim a zmarłym głęboka więź, która została zerwana poprzez śmierć najbliższego. Należy zatem przedstawić, jak wyglądało życie rodzinne, jak bliskie były stosunki krewnych i jakie dokładnie skutki dla życia emocjonalnego krewnych spowodowała śmierć bliskich.

   

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

   

  Poszkodowany przede wszystkim powinien wykazać zaistnienie czynu niedozwolonego oraz związku przyczynowo skutkowego między zaistnieniem przestępstwa, a śmiercią członka rodziny. Musi również określić, czy zmarły w wypadku przyczynił się w jakiś sposób do zaistnienia wypadku. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, musi udowodnić, że zmarły w żaden sposób nie wpłynął na sposób, w jaki zginął.

   

  Warto w tym kontekście przywołać definicję przyczynienia. Przykładem przyczynienia może być świadoma jazda z nietrzeźwym kierowcą, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, a także (w przypadku pieszego) poruszanie się nieprawidłową stroną. Podczas zgłaszania szkody należy udowodnić iż poszkodowany był członkiem najbliższej rodziny uprawnionego, a dodatkowo wykazać krzywdę, która wystąpiła po śmierci najbliższej osoby.

   

  To głównie od rozmiaru krzywdy i jej długoterminowości zależy, jak wysokie będzie przyznane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

   

  Jak ustala się zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

   

  W procesie dochodzenia tego świadczenia rozpatrywane będzie gównie to, kim był zmarły dla osoby, która ubiega się o zadośćuczynienie za śmierć.  Niewątpliwie wyjaśnienie, jak bliska była relacja krewnych i jak trudno jest żyć po ich śmierci, warto jednak zrobić to możliwie dokładnie – podmiot odpowiedzialny powinien dowiedzieć się, jak bliskie stosunki łączyły krewnych.

  Dodatkowymi czynnikami branymi pod uwagę jest fakt wspólnego mieszkania oraz częstotliwość kontaktów. Dokumentacją, która odgrywa szczególną rolę jest dokumentacja medyczna: z leczenia u psychiatry, psychologa, czy też potwierdzająca zażywanie środków uspokajających w związku ze śmiercią członka rodziny, a także wystąpienie depresji lub niepogodzenie ze śmiercią zmarłego, przedłużony proces żałoby.

   

  zdoscuczynienie smierc

   

  Podmiot odpowiedzialny za szkodę bierze również pod uwagę wiek, w jakim uprawniony był w chwili śmierci poszkodowanego, a także sam wiek poszkodowanego. Istotne jest również, w przypadku małżonka, czy ułożył on sobie na nowo życie, czy znalazł nowego partnera. Jeśli uprawniony był naocznym świadkiem wypadku albo sam w nim uczestniczył, świadczenie wypłacone na jego rzecz będzie z pewnością wyższe – oglądanie śmierci ukochanego człowieka jest z pewnością jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakich można doświadczyć.

   

  Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której na skutek jednego zdarzenia ginie kilkoro członków tej samej rodziny. Nie jest to wypadek rzadki – powszechnie zdarzają się wypadki samochodowe, lotnicze czy pożary. Utrata więcej niż jednego członka rodziny jednocześnie niewątpliwie jest przeżyciem o wiele trudniejszym i pozostawiającym większy ślad na psychice niż strata jedynie jednego z nich. Poczucie opuszczenia i ból osoby, która doświadczyła tak strasznej rzeczy, powinna zostać wzięta pod uwagę przez podmiot odpowiedzialny. Konieczne będzie wykazanie, w jaki sposób śmierć krewnych dotknęła osobę ubiegająca o zadośćuczynienie za śmierć bliskich, ale to, że ubiegający się o takie świadczenia stracił więcej niż jedną najbliższa osobę, z pewnością wpłynie na postawę podmiotu odpowiedzialnego.

   

  Autor: Marta Bokało (Doradca Odszkodowawczy)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^