fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zadośćuczynienie za śmierć

  Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć /

  Kto może się obecnie ubiegać o zadośćuczynienie w ramac ...

  Kto może się obecnie ubiegać o zadośćuczynienie w ramach 448?

  urawnieni do zadoścuczynienia

  Bardzo często zdarza się, że osoby, które utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie zdają sobie sprawy, że mogą otrzymać zadośćuczynienie za ból  i cierpienie, odczuwane po stracie bliskiej osoby.

   

  Wielu uprawnionych ubiega się jedynie o odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej, lecz nie występuje do ubezpieczyciela z żądaniem o wypłatę zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego (tutaj więcej na ten temat).

   

  Informację o takiej możliwości otrzymują dopiero od profesjonalnego doradcy odszkodowawczego. Właśnie z tego względu podczas formułowania roszczeń dotyczących zadośćuczynienia warto skorzystać z pomocy specjalisty. Zwłaszcza, że zgłaszając się do ubezpieczyciela, należy właściwie udokumentować swoje roszczenia. Jeśli tego nie zrobimy – ubezpieczyciel nie dokona ich wypłaty, gdyż nie będzie miał do tego podstaw.

   

  Uprawnieni do zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby

   

  Prawo do zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego mają przede wszystkim osoby z najbliższej rodziny, a więc rodzice, małżonkowie, dzieci i rodzeństwo. Również inni bliscy, jak choćby dziadkowie lub partner życiowy osoby zmarłej, mogą ubiegać się  o zadośćuczynienie, jeśli łączyły ich z osobą zmarłą bliskie i zażyłe więzi oraz relacje.

   

  Warto wiedzieć, że tego typu świadczenia mogą być wypłacane nawet do 20 lat po wypadku. O wypłatę można występować także w sytuacji, gdy nie jest znany sprawca wypadku lub nie posiadał on ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   

  Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje prawa nie uległy przedawnieniu – najlepiej będzie, jeśli skierujesz swoją sprawę do tzw. darmowej analizy roszczeń. Taką usługę bezpłatnie świadczy m.in. kancelaria odszkodowawcza VOTUM S.A. Specjaliści Votum dokonają analizy Twojej sytuacji i możliwości uzyskania zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby. Mogą także później reprezentować Cię przed zakładem ubezpieczeń.

   

  Zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela

   

  Warto także mieć świadomość, że samo wystąpienie o zadośćuczynienie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku nie oznacza automatycznie, że ten ostatni świadczenie wypłaci bądź wypłaci je we właściwej wysokości. Jeśli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty na drodze pozasądowej, pozostanie dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego,  co bardzo często prowadzi do uzyskania znacznie wyższych świadczeń dla osób uprawnionych. Niejednokrotnie kwoty przyznane przez sądy opiewają na ponad 100 000 złotych. Również w tym zakresie, w przypadku skierowania sprawy do sądu, VOTUM zapewnia profesjonalną pomoc.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^