fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zadośćuczynienie za śmierć

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć /

  Jak walczyć o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ...

  Jak walczyć o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

  za smierc zadoscuczynienie

  Zadośćuczynienie za śmierci osoby bliskiej to jedno z najważniejszych świadczeń, jakie przysługują bliskim osoby zmarłej.

   

  Każda osoba, która straciła bliskich w wyniku wypadku komunikacyjnego, może wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne, którego celem jest wynagrodzenie szkody o charakterze niemajątkowym i zindywidualizowanym, dotykającym sfery przeżyć wewnętrznych człowieka, związanych z bólem i cierpieniem po stracie osoby najbliższej.

   

  Jak długo można ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

   

  Tego typu świadczenia mogą być wypłacane nawet do 20 lat po dacie wypadku. O świadczenia dla osób uprawnionych wystąpić należy do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia, w wyniku którego poszkodowany poniósł śmierć. Warto wiedzieć, że o wypłatę można występować także w sytuacji, gdy nie jest znany sprawca wypadku lub gdy nie posiadał on ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wypłacone może być także wtedy, kiedy sprawcą kolizji był obcokrajowiec posiadający ubezpieczenie w swoim kraju zamieszkania. Nieco inaczej wygląda wtedy kwestia dochodzenia roszczeń (zmienia się podmiot odpowiedzialny za zdarzenie), jednak nie zamyka to wcale drogi do uzyskania należnych świadczeń.

   

  Czy warto walczyć o zadośćuczynienie po śmierci bliskiego?

   

  Ubieganie się o tego typu zadośćuczynienie niestety może być procesem żmudnym i bolesnym. Właśnie dlatego wiele osób, dotkniętych śmiercią najbliższego członka rodziny, rezygnuje z przysługującego im prawa, chcąc uniknąć spotęgowania cierpienia. Innym czynnikiem jest brak odpowiedniej wiedzy w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wspomnianego wcześniej zadośćuczynienia.

   

  Oczywiście osoby uprawnione nie powinny rezygnować z przysługującego im prawa. Przyznane odszkodowanie może mieć istotny wpływ na sytuację materialną bliskich osoby zmarłej.

   

  Duże ułatwienie przy ubieganiu się o odszkodowanie

   

  Aby walka o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej była łatwiejsza, warto przekazać sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Dzięki temu rodzina zmarłego nie musi sama walczyć o należne jej pieniądze.

   

  zadoscuczynienie za smierc osoby bliskiej walka

   

  Pamiętajmy o tym, że samo wystąpienie o zadośćuczynienie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku nie oznacza automatycznie, że świadczenie zostanie wypłacone. Może zostać także wypłacona zbyt niska kwota. Niestety nadal zdarzają się sytuacje, w których skierowanie sprawy do sądu jest jedynym sposobem na znalezienie sprawiedliwości i wypłatę zadośćuczynienia w kwocie adekwatnej do doznanej krzywdy.

   

  Udowodnienie rozmiaru krzywdy

   

  Warto wiedzieć, że to osoba poszkodowana powinna udokumentować krzywdę, ból i cierpienie, doznane po śmierci bliskiej osoby, a także silne więzi uczuciowe i relacje rodzinne pomiędzy nimi. W przypadku wystąpienia o wypłatę zadośćuczynienia warto wskazać i opisać wszystkie okoliczności i fakty, mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy.

   

  Dodatkowo na etapie postępowania sądowego może zostać powołany biegły sądowy z zakresu psychologii lub psychiatrii, którego zadaniem jest wydanie opinii, potwierdzającej wpływ śmierci osoby bliskiej na życie i stan psychiczny uprawnionych oraz zakres cierpień i rozmiar krzywdy. W takiej sytuacji nieocenionym i dużym wsparciem jest właśnie pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

   

  autor: Krzysztof Życzyński (Doradca Odszkodowawczy)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^