fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zadośćuczynienie za śmierć

  Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć /

  Czym jest zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?

  Czym jest zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?

  śmierć bliskiej osoby

  Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej to podstawowe i jedno z najważniejszych świadczeń, przysługujących rodzinie osoby zmarłej. Drogę do tego otworzyła zmiana dokonana w sierpniu 2008 r., kiedy to zmienił się kodeks cywilny i wprowadzono w życie przepis, na podstawie którego najbliżsi członkowie rodziny osoby zmarłej mogą otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

   

  Przed tą datą rodzina osoby zmarłej mogła występować jedynie o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej i życiowej, a także, w uzasadnionych przypadkach, o rentę alimentacyjną. Nie było wtedy jeszcze przepisu, który wprost mówiłby o zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę. Zmiana przepisów w sierpniu 2008 r. spowodowała, że rodzina osoby zmarłej może wystąpić o zadośćuczynienie, o ile śmierć bliskiej osoby wypadek miała miejsce po zmianie przepisów.

   

  Dla kogo zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?

   

  Rodziny, które straciły bliską osobę w wypadku przed wspomnianą zmianą przepisów, również mają szansę na zadośćuczynienie. O świadczenia dla nich występujemy do zakładu ubezpieczeń na podstawie innego przepisu prawnego.

   

  Zatem każda osoba, która straciła bliskich w wyniku wypadku komunikacyjnego, może wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne, którego celem jest wynagrodzenie szkody o charakterze niemajątkowym i bardzo indywidualnym, dotykającym sfery przeżyć wewnętrznych człowieka, związanych z bólem po stracie osoby najbliższej.

   

  Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć w wypadku?

   

  Obecnie, o ile szkoda zostanie właściwie udokumentowana, praktycznie wszystkie zakłady ubezpieczeń uznają te roszczenia. Choć nie zawsze tak było. Na przestrzeni ostatnich kilku lat praktyka zakładów ubezpieczeń polegająca na odmowie wypłaty tego typu zadośćuczynienia stopniowo się zmieniała.

   

  Decydujące znaczenie miało na pewno zmieniające się dynamicznie orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął sporo wątpliwości i potwierdził, że bliscy osoby zmarłej w wyniku wypadku, który zdarzył się w okresie pomiędzy 28.12.1996 r., a 03.08.2008 r. mogą również starać się o zadośćuczynienie. Konieczne jest jednak wykazanie naruszenia dóbr osobistych, czyli zerwanych więzi i relacji rodzinnych oraz prawa do posiadania pełnej rodziny.

   

  Co warto wiedzieć o zadośćuczynieniu?

   

  Celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody o charakterze niematerialnym, złagodzenie bólu i cierpienia najbliższych osoby zmarłej. Warto wiedzieć, że zadośćuczynienie jest świadczeniem niezależnym i przyznawane jest nawet wtedy, gdy nie nastąpiło materialne pogorszenie sytuacji życiowej bliskich osoby zmarłej. Krzywda, której doznają najbliżsi osoby zmarłej jest trudna do wymierzenia w pieniądzu.

   

  Podczas wyliczenia wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę:

  • traumatyczne przeżycia,
  • cierpienie, wywołane śmiercią bliskiej osoby,
  • poczucie osamotnienia,
  • a także wstrząs psychiczny wywołany śmiercią.

   

  Ponadto brane są pod uwagę wszystkie elementy krzywdy zarówno te, które istnieją w chwili podejmowania decyzji, jak i te, które mogą się ujawnić w przyszłości, a nie można ich było przewidzieć w dacie ustalania wysokości wypłaconego świadczenia.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^