fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zadośćuczynienie za śmierć

  Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć /

  Co ma wpływ na zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osob ...

  Co ma wpływ na zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby?

  zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

  Na gruncie prawa cywilnego rozróżniamy dwa rodzaje zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w zależności od daty zdarzenia:

   

  • zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci szczególnej więzi rodzinnej – można dochodzić go w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce po nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 28 grudnia 1996 r.,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – można dochodzić go w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce po kolejnej nowelizacji kodeksu cywilnego, czyli po 3 sierpnia 2008 r.

   

  Zadośćuczynienie przysługuje w przypadku doznanej krzywdy najbliższym członkom rodziny zmarłego (do kręgu tych osób można również zaliczyć osoby niespokrewnione, ale pozostające ze zmarłym w bardzo bliskiej szczególnej relacji, takiej jak konkubinat). Jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji życiowej. Na wysokość zadośćuczynienia wpływa zakres cierpień, poczucie osamotnienia oraz zażyłość pomiędzy zmarłym a uprawnionym. Podczas szacowania wartości doznanej szkody, powinno się brać pod uwagę dramatyzm doznań związanych ze śmiercią osoby bliskiej, cierpienie moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią zmarłego. Co warte podkreślenia, zadośćuczynienie jest świadczeniem bardzo zindywidualizowanym. Koniecznie jest zatem wykazanie okoliczności charakterystycznych dla danej sytuacji życiowej (sytuacji faktycznej, w jakiej rodzina zmarłego znalazła się po jego śmierci), uwzględniając przy tym:

   

  • długotrwałość i stopień cierpień fizycznych,
  • wpływ na sposób i styl życia,
  • intensywność relacji ze zmarłym,
  • wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia, czyli nasilenie się schorzeń samoistnych,
  • wiek i perspektywy życiowe.

   

  Rozstrzygające zatem znaczenie w danej sytuacji mają okoliczności dotyczące konkretnej sprawy.

   

  Aby uzyskać zadośćuczynienie, należy udowodnić istnienie wszystkich wymienionych wyżej czynników. W tym celu należy przydatne będą wszelkie dokumenty, mogące  pomóc w udowodnieniu stopnia pokrewieństwa, a także więzi, łączącej zmarłego z resztą rodziny.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^