fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Zadośćuczynienie za śmierć

  zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

  Co ma wpływ na zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby?

  Jakie czynniki mogą wpłynąć na zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby? Jakie dokumenty należy przygotować, by skutecznie dochodzić swoich praw? Odpowiedzi na takie pytania często nie są oczywiste dla osób, które straciły członka rodziny. W naszym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić, by otrzymać zadośćuczynienie w odpowiedniej wysokości.

  CZYTAJ

  za smierc zadoscuczynienie

  Jak walczyć o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wypłacone może być także wtedy, kiedy sprawcą kolizji był obcokrajowiec posiadający ubezpieczenie w swoim kraju zamieszkania. Nieco inaczej wygląda wtedy kwestia dochodzenia roszczeń (zmienia się podmiot odpowiedzialny za zdarzenie), jednak nie zamyka to wcale drogi do uzyskania należnych świadczeń.

  CZYTAJ

  od czego zalezy zadoscuczynienie smierc

  Od czego zależy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  Warto wiedzieć, że to właśnie poszkodowany jest zobowiązany do udowodnienia tego, że istniała między nim a zmarłym głęboka więź, która została zerwana poprzez śmierć najbliższego. Wysokość zadośćuczynienia za śmierć będzie zależała od wielu czynników które należy wziąć pod uwagę formułując roszczenia. Sprawdź, czy również Tobie przysługuje takie świadczenie.

  CZYTAJ

  urawnieni do zadoścuczynienia

  Kto może się obecnie ubiegać o zadośćuczynienie w ramach 448?

  Wielu uprawnionych ubiega się jedynie o odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej, lecz nie występuje do ubezpieczyciela z żądaniem o wypłatę zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego (tzw. zadośćuczynienie za śmierć). Zobacz, czy także Tobie należy się tego typu świadczenie, a jeśli tak - jak możesz je uzyskać.

  CZYTAJ

  śmierć bliskiej osoby

  Czym jest zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej to jedno z najważniejszych świadczeń przysługujących rodzinie osoby zmarłej. Jego celem jest naprawienie szkody o charakterze niematerialnym, złagodzenie bólu i cierpienia. Warto wiedzieć, że zadośćuczynienie jest świadczeniem niezależnym i przyznawane jest nawet wtedy, gdy nie nastąpiło materialne pogorszenie sytuacji życiowej.

  CZYTAJ

  Utrata bliskiej osoby wiąże się z cierpieniem, a celem zadośćuczynienia jest złagodzenie bólu związanego z tą stratą. Niniejsze świadczenie ma w założeniu ułatwić radzenie sobie w nowej sytuacji i należy się osobom, które doznały szkody o charakterze niemajątkowym, czyli krzywdy.

   

   

  Zadośćuczynienie za śmierć – ile może wynosić?

   

   

  Wysokość tego rodzaju świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji, dlatego nie można z góry określić, jakiej sumy należy się spodziewać – najpierw należy przygotować odpowiednią dokumentację, pozwalającą poznać położenie, w jakim znalazły się osoby po utracie bliskiego. Przy obliczaniu zadośćuczynienia bierze się pod uwagę szereg różnych czynników, takich jak m.in. wstrząs psychiczny wywołany nieszczęśliwym zdarzeniem, stopień zażyłości relacji ze zmarłym czy dalsze perspektywy życiowe. To tylko niektóre z kwestii, które mają znaczenie przy szacowaniu należnej sumy, pozwalające stwierdzić, jak duże zadośćuczynienie za śmierć będzie adekwatne w danym przypadku.

   

   

  Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

   

  Niektórzy mylą zadośćuczynienie za śmierć z odszkodowaniem, choć to drugie świadczenie stanowi rekompensatę za szkody materialne, w związku z czym, łatwiej jest wyliczyć jego wysokość. Trzeba przy tym zaznaczyć, że osoba, która straciła kogoś bliskiego w niektórych przypadkach może ubiegać się o obie formy świadczeń – prawo do jednego nie wyklucza możliwości otrzymania drugiego. W celu sprawdzenia, które z nich należy się w danej sytuacji, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która udziela porad w kwestiach prawnych.
  Artykuły znajdujące się w tej sekcji powinny przybliżyć kilka zagadnień związanych ze staraniem się o zadośćuczynienie za śmierć i ułatwić ubieganie się o wypłatę środków z tego tytułu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^