fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Śmierć bliskiej osoby

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku

  448 /

  Baza wiedzy /

  Śmierć bliskiej osoby /

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku – jakie świadczenia ...

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku – jakie świadczenia przysługują?

  śmierć bliskiej osoby

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Nagła, przedwczesna śmierć to zawsze ogromna tragedia i jedno z najbardziej bolesnych przeżyć, jakich możemy doświadczyć. To smutne wydarzenie ma wpływ na zdrowie najbliższych oraz na ich kondycję materialną.

   

  Choć o tym ostatnim nie wszyscy mówią. A przecież obok cierpienia związanego z odejściem bliskiej osoby, pojawia się niepewność co do przyszłości. Zwłaszcza gdy w wypadku zginęła osoba, która była głównym żywicielem rodziny. Dziś piszemy o tym, o jakie świadczenia mogą się ubiegać ci, którzy stracili bliskich w wypadkach?

   

  Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci bliskiej osoby

   

  Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego. Może ono być przyznane nawet wtedy, gdy nie nastąpiło pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. Chodzi o krzywdę w postaci straty moralnej, z jaką wiąże się śmierć bliskiej osoby. A zatem o odczuwanie samotności, smutku, depresji, utraty motywacji do przezwyciężania codziennych trudności oraz poczucie krzywdy. Podstawowym kryterium, które przesądza o zasadności przyznania zadośćuczynienia jest faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości, jaka istniała pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny. O takiej bliskości świadczy m.in pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

   

  Stosowne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

   

  Jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym, gdy w konsekwencji śmierci bliskiej osoby nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowe. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim sfery materialnej. Stopień poniesionej szkody ocenia się poprzez porównanie sytuacji osoby uprawnionej po śmierci poszkodowanego (z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, jak np. trudności życiowe, spadek motywacji do pracy, młody wiek, pogorszenie stanu zdrowia, gorsze warunki wychowawcze) z sytuacją, w jakiej byłby uprawniony, gdyby śmierć bliskiej osoby nie nastąpiła.

   

   

  smierc bliskiej osoby

   

  Renta alimentacyjna

   

  Zasadniczym celem renty  przyznawanej po śmierci osoby bliskiej jest uzupełnienie dochodów osób uprawnionych, wobec których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny (renta obligatoryjna). Obowiązek taki obejmuje przede wszystkim dzieci i małżonka osoby zmarłej, ale również inne osoby pozostające na utrzymaniu poszkodowanego. Obowiązek rentowy istnieje póki osoba uprawniona pozostaje bez środków utrzymania, zatem przez okres kontynuowania nauki lub do chwili gdy może podjąć pracę zarobkową.

   

  O rentę mogą się ubiegać również osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, iż wymagają tego zasady współżycia społecznego (renta fakultatywna). Do kręgu osób, którym przysługuje renta fakultatywna należą osoby, z którymi zmarły pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym, a w szczególności konkubent, wychowanek, czy członkowie rodziny zastępczej.

   

  Zwrot kosztów pogrzebu

   

  Zwrot kosztów poniesionych w związku z pogrzebem zmarłego należy się temu, kto faktycznie te koszt poniósł. Odszkodowanie w tym zakresie obejmuje całokształt wydatków związanych z pogrzebem i pochówkiem poszkodowanego, tj. koszty związane z ceremonią pogrzebową, poczęstunkiem dla osób biorących udział w pogrzebie, zakupem trumny, zniczy, kwiatów oraz wieńców pogrzebowych, postawieniem nagrobka, opłaceniem miejsca pochówku, a także zakupem odzieży dla zmarłego.

   

  Wypłata środków z rachunku OFE osoby zmarłej

   

  Po śmierci osoby, która posiadała rachunek w Otwartym Funduszu Emerytalnym środki zgromadzone na tym rachunku oraz na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że mogą one być wypłacone osobom uposażonym lub wchodzić w skład spadku. Warto pamiętać o tym, że ustawodawca nie nałożył na Fundusze Emerytalne i Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku informowania spadkobierców o przysługujących im prawach. Oznacza to, że w sytuacji, gdy najbliżsi zmarłego członka funduszu emerytalnego nie zgłoszą się po należne im środki, pieniądze nie zostaną im wypłacone.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^