fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Śmierć bliskiej osoby

  śmierć bliskiej osoby

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku – jakie świadczenia przysługują?

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku jest traumatycznym przeżyciem. To smutne wydarzenie ma wpływ na zdrowie najbliższych, a nawet na ich kondycję materialną. Choć o tym ostatnim nie wszyscy mówią. A przecież obok cierpienia związanego z odejściem bliskiej osoby, pojawia się niepewność co do przyszłości. Dziś piszemy o tym, o jakie świadczenia mogą się ubiegać ci, którzy stracili bliskich w wypadkach?

  CZYTAJ

  Utrata kogoś, z kim utrzymywało się bliskie relacje, może stać się źródłem cierpienia psychicznego, a czasem nawet fizycznego. Na dodatek, w niektórych przypadkach wiąże się też z pogorszeniem sytuacji życiowej. Śmierć bliskiej osoby uprawnia jednak do otrzymania świadczeń, które mogą w pewnym stopniu ułatwić odnalezienie się w nowych warunkach.

   

   

  Śmierć bliskiej osoby − rodzaje świadczeń

   

   

  W ramach rekompensaty ustawodawca przewiduje wypłatę jednorazowego zadośćuczynienia za krzywdy niematerialne lub odszkodowania za szkody materialne. Poza tym, istnieje możliwość ubiegania się o rentę alimentacyjną, a nawet zwrot kosztów poniesionych w związku z pogrzebem.

   
  Wysokość i rodzaj świadczenia zależą w dużym stopniu od tego, jakie relacje łączyły zmarłego z pogrążonym w żałobie bliskim oraz to, jak bardzo tragiczne zdarzenie wpłynęło na jakość jego życia i jak duże cierpienie wywołało. Przy ubieganiu się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy też wziąć pod uwagę okoliczności, jakie miały wpływ na śmierć bliskiej osoby. Od tego będzie zależało, od kogo należy spodziewać się wypłaty rekompensaty.

   

   

  Przyznawanie świadczeń

   

   

  Nie każdy, kto stracił kogoś ważnego, zdaje sobie sprawę z tego, że jest uprawniony do otrzymania odszkodowania bądź zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Zgodnie z ustawą, warunkiem przyznania świadczenia jest stopień zażyłości ze zmarłym – oznacza to, że nie tylko krewni mogą się o nie ubiegać.

   
  Zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wartość odszkodowania albo nie zgadzają się na jego wypłatę. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii odszkodowawczej, której zadaniem jest dopilnowanie, czy kwota świadczenia została prawidłowo oszacowana i sprawdzenie, czy w danym przypadku rzeczywiście należy się rekompensata, a jeżeli tak – jakiego rodzaju.
  Więcej na ten temat można przeczytać w opublikowanych wyżej artykułach.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^