fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby

  448 /

  Baza wiedzy /

  Śmierć bliskiej osoby

  bliska osoba wypadek

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku a odszkodowanie

  Bliski zmarłego może ubiegać się o się m.in. zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, rentę stosowną do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego w wypadku, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienie pieniężne.

  CZYTAJ

  śmierc bliskiej osoby w wypadku

  Śmierć w wypadku osoby nieubezpieczonej

  Śmierć bliskiej osoby w wypadku to trudny czas dla całej rodziny. Lęk przed finansowym zabezpieczeniem jutra pojawia się zwłaszcza, kiedy pogrążone w żałobie osoby nawet nie próbują dochodzić należnego im odszkodowania. Bywa i tak, że nawet nie wiedzą, jak to zrobić lub nie znają oni swoich praw. Czy odszkodowanie zostanie wypłacone także wtedy, gdy zmarły nie miał ubezpieczenia.

  CZYTAJ

  śmierć bliskiej osoby

  Śmierć bliskiej osoby a odszkodowanie

  W większości naszych artykułów przeczytasz, że śmierć bliskiej osoby w wypadku bardzo często zasługuje na rekompensatę w postaci zadośćuczynienia. Jednocześnie podkreślaliśmy, że w przypadku tego świadczenia wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o formalne więzi, jakie łączyły Cię ze zmarłym. Kim zatem jest bliska osoba?

  CZYTAJ

  pieniadze po smierci

  Skąd wziąć pieniądze na życie po śmierci bliskiej osoby w wypadku?

  Jeśli życie po śmierci bliskiej osoby w wypadku oznacza także konieczność radzenia sobie z trudną sytuacją materialną – możesz ubiegać się o stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia warunków bytowych. W niektórych sytuacjach może przysługiwać także renta. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują oraz w jaki sposób możesz się o nie ubiegać.

  CZYTAJ

  depresja po śmierci bliskiej osoby

  Czy depresja po śmierci bliskiej osoby ma wpływ na wysokość odszkodowania?

  Wielokrotnie pisaliśmy, że na wysokość przyznanego zadośćuczynienia po śmierci bliskiego ma wpływ nie tylko faktyczny stopień pokrewieństwa, ale także to, jakie skutki wywołała ta strata w życiu osoby ubiegającej się o to świadczenie. Czy zatem depresja po śmierci bliskiej osoby będzie miała wpływ na wysokość przyznanej kwoty?

  CZYTAJ

  Utrata kogoś, z kim utrzymywało się bliskie relacje, może stać się źródłem cierpienia psychicznego, a czasem nawet fizycznego. Na dodatek, w niektórych przypadkach wiąże się też z pogorszeniem sytuacji życiowej. Śmierć bliskiej osoby uprawnia jednak do otrzymania świadczeń, które mogą w pewnym stopniu ułatwić odnalezienie się w nowych warunkach.

   

   

  Śmierć bliskiej osoby − rodzaje świadczeń

   

   

  W ramach rekompensaty ustawodawca przewiduje wypłatę jednorazowego zadośćuczynienia za krzywdy niematerialne lub odszkodowania za szkody materialne. Poza tym, istnieje możliwość ubiegania się o rentę alimentacyjną, a nawet zwrot kosztów poniesionych w związku z pogrzebem.

   
  Wysokość i rodzaj świadczenia zależą w dużym stopniu od tego, jakie relacje łączyły zmarłego z pogrążonym w żałobie bliskim oraz to, jak bardzo tragiczne zdarzenie wpłynęło na jakość jego życia i jak duże cierpienie wywołało. Przy ubieganiu się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy też wziąć pod uwagę okoliczności, jakie miały wpływ na śmierć bliskiej osoby. Od tego będzie zależało, od kogo należy spodziewać się wypłaty rekompensaty.

   

   

  Przyznawanie świadczeń

   

   

  Nie każdy, kto stracił kogoś ważnego, zdaje sobie sprawę z tego, że jest uprawniony do otrzymania odszkodowania bądź zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Zgodnie z ustawą, warunkiem przyznania świadczenia jest stopień zażyłości ze zmarłym – oznacza to, że nie tylko krewni mogą się o nie ubiegać.

   
  Zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wartość odszkodowania albo nie zgadzają się na jego wypłatę. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii odszkodowawczej, której zadaniem jest dopilnowanie, czy kwota świadczenia została prawidłowo oszacowana i sprawdzenie, czy w danym przypadku rzeczywiście należy się rekompensata, a jeżeli tak – jakiego rodzaju.
  Więcej na ten temat można przeczytać w opublikowanych wyżej artykułach.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^