fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Zadośćuczynienie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć

  odszkodowanie smierc tescia

  Czy należy się odszkodowanie za śmierć teścia?

  Śmierć teścia w wyniku wypadków może być równie dotkliwa, jak śmierć rodzica. Zdarzają się przecież sytuacji, kiedy to właśnie teściowie są najbliższą rodziną. Ustalając, czy możliwe jest odszkodowanie za śmierć teścia, bardzo ważna jest konkretna sytuacja, która będzie miała wpływ także na wysokość ewentualnie wypłaconego świadczenia.

  CZYTAJ

  koszty pogrzebu

  Kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym?

  W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą ubiegać się o wypłatę różnych świadczeń. Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

  CZYTAJ

  odszkodowanie za śmierć

  Kiedy wypłacone jest odszkodowanie za śmierć?

  Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ogromną tragedią. Nikt i nic nie jest w stanie wyrównać poniesionych w ten sposób strat. Nieważne jak wysokie zostanie przyznane odszkodowanie za śmierć rodzica, babci lub brata – strata pozostanie stratą, często odczuwaną przez lata.

  CZYTAJ

  Ból psychiczny, jaki wiąże się z utratą bliskiej osoby, to tylko jedna z trudności, z jaką muszą się mierzyć osoby, które straciły kogoś w wyniku wypadku. Zdarza się, że problem stanowi także kwestia pogorszenia warunków życia − wtedy można się ubiegać o odszkodowanie za śmierć.

   

   

  Co jest istotne przy ubieganiu się o odszkodowanie?

  Osoby, które po stracie bliskiego znalazły się w ciężkiej sytuacji mogą liczyć na stosowne odszkodowanie za śmierć. Jest ono zależne m.in. od tego, jaki wkład materialny wnosił zmarły do gospodarstwa domowego, przede wszystkim jakie uzyskiwał dochody, ale nie tylko. Nie można przy tym zapomnieć o wkładzie niematerialnym, związanym np. z opieką nad dzieckiem. Nie bez znaczenia pozostaje również to, jak bliskie były relacje pomiędzy zmarłym, a osobą starającą się o wsparcie w postaci odszkodowania.

   

  Renta po śmierci bliskiej osoby

  Osoby, które przed wypadkiem pozostawały na utrzymaniu zmarłego, pobierały od zmarłego alimenty oraz te, którym z dobrej woli wypłacał on regularnie środki na utrzymanie, mogą również liczyć na świadczenia okresowe. Zgodnie z prawem, mogą one starać się o przyznanie renty, stanowiącej zabezpieczenie o charakterze finansowym.
  Warto pamiętać, że odszkodowanie za śmierć pokrywa także koszty pogrzebu, dzięki czemu zakup trumny czy postawienie nagrobka nie obciąża bliskich finansowo. Dotyczy to jedynie tych osób, które są odpowiedzialne za zorganizowanie pochówku, a nie wszystkich członków rodziny. Niemniej jednak takie roszczenie nie przysługuje wyłącznie osobom najbliższym, a tym, które rzeczywiście te koszty poniosły.
  Osoby zainteresowane kwestią odszkodowań znajdą na tej stronie wiele przydatnych informacji, które sprawią, że ubieganie się o rekompensatę stanie się łatwiejszym zadaniem.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^