fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć w wypadku sa ...

  Kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym?

  koszty pogrzebu

  Codziennie na polskich drogach dochodzi do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W latach 2006–2015 w wypadkach drogowych straciło życie blisko 42 tys. osób. Osoby, które giną w takich wypadkach pozostawiają w bólu i żałobie najbliższych. Tracą oni wtedy nie tylko bliską osobę, ale również wsparcie i opiekę, jaką od nich otrzymywali.

   

  Oczywistym jest, że żadne pieniądze nie zrekompensują nam straty, mogą one jednak pomóc przystosować się do nowej sytuacji. Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym (choć nie tylko takim) można uzyskać zwłaszcza w sytuacji, gdy zmarły wnosił istotny wkład materialny w gospodarstwo domowe.

   

  Rodzaje odszkodowań po śmiertelnym wypadku

   

  Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

   

  W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

   

  • Stosowne odszkodowanie

   

  Jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych, mogą oni domagać się odszkodowania. Chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej. Stosowne odszkodowanie wypłacane jest osobom najbliższym zmarłego w formie jednorazowej kwoty.

   

  • Zadośćuczynienie

   

  Stanowi ono rekompensatę za krzywdę, której doznają najbliżsi członkowie rodziny osoby zmarłej. Jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej i poniesienia szkody majątkowej. Jego celem jest naprawienie szkody o charakterze niematerialnym takiej, jak złagodzenie bólu i cierpienia po śmierci bliskiej osoby.

   

  Na wysokość zadośćuczynienia główny wpływ ma stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym a osobą ubiegającą się o zadośćuczynienie. Im bliższy stopień pokrewieństwa bądź im silniejsza więź, tym wyższa może być kwota zadośćuczynienia.

   

  Więź rodzinna niezaprzeczalnie stanowi dobro osobiste, które należy szczególnie chronić, a jego utrata jest krzywdą wymagającą zadośćuczynienia.

   

  odszkodowanie za śmierć

   

  • Zwrot kosztów pogrzebu

   

  Należy się osobie, która faktycznie te koszty poniosła. Chodzi o wyrównanie szeroko pojętych wydatków związanych z pochówkiem poszkodowanego. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem (zakup trumny, zakup miejsca na cmentarzu i in.), jak również zwrot wydatków, odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Zalicza się do nich również koszt postawienia nagrobka, wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej, koszt poczęstunku i in.

   

  • Renta alimentacyjna

   

  Renta alimentacyjna ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Renta ustalana jest stosownie do potrzeb osób uprawnionych oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zmarłej. Czas wypłaty świadczenia jest określany z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób uprawnionych do jego otrzymywania – m.in. daty ukończenia nauki, znalezienia pracy itp.

   

  Nie w każdej sytuacji można zgłaszać wszystkie powyższe roszczenia. Ich zakres zależy od konkretnej sprawy i rodzaju szkody.

   

  Ubieganie się o odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym lub innym osoby bliskiej zazwyczaj jest procesem trudnym i bolesnym dla rodziny. Z tego też względu wiele osób rezygnuje z tego prawa. Chcą uniknąć jeszcze większego cierpienia. A przecież poszkodowana rodzina nie powinna rezygnować z prawa zagwarantowanego im przez państwo polskie. Zwłaszcza, że odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku może mieć istotny wpływ na sytuację materialną bliskich. Warto pomyśleć o przyszłych potrzebach rodziny, o które będą musieli zadbać sami – nie będą mogli bowiem liczyć już na wsparcie zmarłego.

   

  Autor: Małgorzata Wilsz (Starszy Doradca Odszkodowawczy)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^