fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć teścia

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Czy należy się odszkodowanie za śmierć teścia?

  Czy należy się odszkodowanie za śmierć teścia?

  odszkodowanie smierc tescia

  Śmierć teścia w wyniku wypadku może być równie dotkliwa, jak śmierć rodzica. Zdarzają się przecież sytuacje, kiedy to właśnie teściowie są najbliższą rodziną. Ustalając, czy możliwe jest odszkodowanie za śmierć teścia, bardzo ważna jest konkretna sytuacja, która będzie miała wpływ także na wysokość ewentualnie wypłaconego świadczenia.

   

  Co istotne – odszkodowanie za śmierć teścia nie jest nowym uprawnieniem. Już przed wejściem w życie ustawy zmieniającej kodeks cywilny z 3 sierpnia 2008 r., która wprowadziła możliwość przyznania zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny zmarłego za doznaną krzywdę, można było dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Warto wiedzieć, że o tego typu świadczenie można ubiegać się nawet do 20 lat od wypadku.

   

  Kiedy wypłacane jest odszkodowanie za śmierć teścia?

   

  Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem, do osób bliskich należą nie tylko osoby połączone faktycznymi więzami krwi, ale też członkowie rodziny tacy jak np. teść, synowa, ojczym, macocha. Odszkodowanie za śmierć teścia wypłacone będzie jednak tylko w sytuacji, gdy z teściem łączył Cię stosunek bliskości i zażyłości. Jest to podstawą przyznania zadośćuczynienia. Ma to miejsce zwłaszcza, jeśli utrata teściów wiąże się dla pokrzywdzonego z negatywnymi konsekwencjami. Może to być przygnębienie, poczucie utraty, rozżalenie i ból. Niekiedy jednak strata bliskich, także teściów, może poskutkować chorobą – na przykład depresją. Terapia depresji może być długa i z pewnością wymaga wiele zaangażowania, dlatego odszkodowanie za śmierć teścia na pewno jest w takiej sytuacji uzasadnione.

   

  Niekiedy utrata rodzica męża lub żony jest przyczyną trudności finansowych, zwłaszcza jeśli do tej pory w znaczący sposób pomagał materialnie synowej lub zięciowi.

   

  Przy ustalaniu prawa do takiego świadczenia rozpatrywane będą nie tylko prawne, lecz także faktyczne więzy łączące osobę zmarłą z członkiem rodziny, który ubiega się o zadośćuczynienie. Istotna przy takiej ocenie będzie krzywda. Rozumie się ją jako cierpienie psychiczne i fizyczne, które uprawniony doznaje w związku ze stratą najbliższego członka rodziny.

   

  odszkodowanie za smierc tescia

   

  Każda sytuacja jest inna, tak samo jak każda rodzina i łączące jej członków więzy. Właśnie dlatego każda sprawa o odszkodowanie za śmierć jest oceniana indywidualnie. Ocenie poddawany jest stopień:

  • cierpienia psychicznego,
  • uczucia osamotnienia,
  • stopień zażyłości,
  • bliskości i wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny.

   

  Zatem, jeżeli relację pomiędzy zmarłym teściem, a zięciem/synową odznaczał duży stopień zażyłości, są oni uprawnieni do otrzymania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ponieważ ich dobro osobiste zostało naruszone. Odrębną kwestią jest ustalenie tego, o jak duże świadczenie należy się ubiegać. Jeśli potrzebujesz pomocy, w ustaleniu wysokości swoich roszczeń – napisz do nas. Jako profesjonalny pełnomocnik wiemy, jak precyzyjnie oszacować i określić Twoje roszczenia. Pomożemy też w argumentowaniu Twoich żądań, prowadzeniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń czy prowadzenie postępowania przed sądem.

   

  Dochodzenie odszkodowania za śmierć teścia może wydawać się trudniejsze niż uzyskiwanie świadczeń z tytułu śmierci bliższych członków rodziny. Zazwyczaj zakłada się, że to z rodzicami lub rodzeństwem wiążą każdego o wiele bliższe stosunki niż z teściami. Jednak jeśli chodzi o świadczenia z tytułu śmierci teścia, kluczowe znaczenie ma nie utarty schemat, ale rzeczywista relacja. Jeśli z rodzicami małżonka łączyła nas więź emocjonalna i to oni stanowili dla nas najbliższą rodzinę, warto ubiegać się o świadczenia z tytułu ich śmierci.

   

  Ważną kwestią jest w tym kontekście uzasadnienie tego, że ubiegamy się o odszkodowanie za śmierć teścia. Z uwagi na to, że może się ono wydawać mniej oczywiste niż odszkodowanie za śmierć rodziców, należy dokładnie przedstawić nasze odczucia po utraci rodzica męża lub żony i konsekwencje, jakie dla nas nastąpiły w związku z nią.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^