fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć dziecka

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Odszkodowanie za śmierć dziecka a zadośćuczynienie

  Odszkodowanie za śmierć dziecka a zadośćuczynienie

  odszkodowanie śmierć dziecka

  Śmierć dziecka, niezależnie od jego wieku, jest dla rodziców ogromną tragedią. Nie ma chyba nic gorszego dla rodzica, niż pochowanie własnego dziecka. W żargonie prawnym definiuje się więzi, jakie tworzą się między dzieckiem, a jego rodzicami jako dobro osobiste. Podlega ono ochronie prawnej, dlatego też rodzicom jak najbardziej należy się odszkodowanie za śmierć dziecka.

   

  Śmierć dziecka na skutek wypadku komunikacyjnego bezsprzecznie skutkuje utratą tej szczególnej więzi. Stanowi zatem naruszenie dobra osobistego. W związku z tym poszkodowani w taki sposób rodzice mają prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (czy też tzw. odszkodowanie za śmierć dziecka).

   

  Oczywistym także jest, że w większości rodzin pomiędzy rodzicami a dziećmi, więzi istnieją jeszcze przed narodzeniem dziecka i nie zanikają one, gdy dziecko jest już dorosłe i posiada własną rodzinę. Warto pamiętać, że także w takich przypadkach rodzice mogą obiegać się o odszkodowanie za śmierć dziecka.

   

  Wysokość należnego świadczenia z tytułu zadośćuczynienia po utracie więzi rodzinnej łączącej rodziców ze zmarłym dzieckiem jest uzależniona od rodzaju wzajemnych relacji:

  • stopnia bliskości i zażyłości,
  • częstotliwości wzajemnych kontaktów,
  • odległości zamieszkiwania od siebie,
  • wspólności pomiędzy uprawnionymi a zmarłym,
  • stopnia oraz długotrwałości cierpień i bólu po śmierci dziecka,
  • konsekwencji i wpływu zdarzenia na dalsze życie rodzinne uprawnionych.

   

  Ponadto na ocenę utraconych więzi rodzinnych mają wpływ również takie czynniki jak: poczucie osamotnienia, bezradności życiowej, a także samotność i strach przed nią na przyszłość. W każdym przypadku okoliczności wpływające na rozmiar krzywdy uzależnione są od indywidualnej sytuacji.

   

  Odszkodowanie za śmierć dziecka dorosłego

   

  Śmierć dziecka bezsprzecznie prowadzi również do znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej jego rodziców. Nie chodzi tylko i wyłącznie o pogorszenie się ich sytuacji materialnej (w przypadku, kiedy rodzice otrzymywali od dziecka pomoc materialną), ale także pogorszenie się ich sytuacji życiowej w zakresie pozaekonomicznym.

   

  śmierć dziecka

   

  Wraz ze stratą dziecka rodzice zostają pozbawieni bezpowrotnie możliwości uczestniczenia w jego dalszym życiu. W zależności od wieku dziecka, pozbawia ich to możliwości wspólnego przeżywania wydarzeń z życia dziecka, obserwacji jego dorastania i realizacji jego planów oraz możliwości spełnienia się w roli dziadków. Oczywiście to nie wszystkie odczuwalne przykre konsekwencje utraty dziecka.

   

  Oba powyższe roszczenia – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka – są rodzajowo odmienne i niezależne od siebie. Zatem jeżeli rodzice w przeszłości uzyskali odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, to nadal mogą zgłosić roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Prawo do zadośćuczynienia nie jest bowiem zależne od pogorszenia sytuacji życiowej rodziców po śmierci dziecka, lecz ma na celu złagodzenie poczucia krzywdy wywołanej zerwaniem szczególnej więzi łączącej ich ze zmarłym dzieckiem.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^