fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Śmierć dziecka - wina rodziców

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Śmierć dziecka – wina rodziców

  Śmierć dziecka – wina rodziców

  za śmierć dziecka odszkodowanie

  Śmierć dziecka to temat, o którym trudno mówić lub pisać. W świetle prawa stanowi jest to naruszenie dobra osobistego najbliższych członków rodziny zmarłego – przede wszystkim rodziców.

   

  Szczególna więź rodziców z dzieckiem w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, zasługuje na status dobra osobistego, podlegającego ochronie prawnej przewidzianej w kodeksie cywilnym.

   

  Zwykle nie ma wątpliwości co do tego, że rodzicom przysługuje odszkodowanie za śmierć dziecka, która nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jednak zdarzają się i takie sytuacje, kiedy to jeden z rodziców jest odpowiedzialnym za kolizję drogową, w której zginęło dziecko. Czy w takiej sytuacji pogrążonym w żałobie rodzicom lub dziadkom także należą się świadczenia odszkodowawcze?

   

  Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku samochodowym

   

  Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania karnego jeden z rodziców został uznany przez Sąd za sprawcę wypadku komunikacyjnego, na skutek którego śmierć poniosło jego dziecko, to nie będzie mu przysługiwać żadne odszkodowanie.

   

  I nie chodzi tutaj tylko o zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci szczególnej więzi rodzinnej, jaka łączy zmarłego syna/córkę z ojcem lub matką, do którego doszło w związku z ww. wypadkiem. W takiej sytuacji nie ma również możliwości dochodzenia roszczeń o stosowne odszkodowanie w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodzica po śmierci dziecka.

   

  śmierć dziecka odszkodowanie

   

  Jeden z rodziców może mieć prawo do odszkodowania

   

  Prawa do odszkodowania nie ma ten rodzic, który był sprawcą wypadku. Jednak prawo to zachowuje drugi rodzic. Jeśli ojciec spowodował wypadek to matka dziecka nadal ma możliwości dochodzenia roszczeń. Będzie ona dochodziła roszczeń z polisy OC pojazdu sprawcy, czyli ojca swojego dziecka.

   

  Osobie uprawnionej będzie przysługiwać zarówno zadośćuczynienie, jak również stosowne odszkodowanie. Oznacza to, że w świetle prawa nie może być podstawą do pomniejszenia świadczeń odszkodowawczych przez zakład ubezpieczeń fakt, że to współmałżonek był sprawcą wypadku, na skutek którego śmierć poniosło dziecko.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^