fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć brata

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Czy warto starać się o odszkodowanie za śmierć brata

  Czy warto starać się o odszkodowanie za śmierć brata

  odszkodowanie śmierć brata

  Wypadek śmiertelny na zawsze rozrywa dotychczasowe więzi rodzinne. Przedwczesna śmierć brata jest bolesnym i trudnym przeżyciem, z którym bliskim szczególnie ciężko się uporać. Czy w takich okolicznościach można domagać się od sprawcy wypadku, by wypłacił odszkodowanie za śmierć brata?

   

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby to świadczenia, które pomogą odnaleźć się bliskim zmarłego w nowej sytuacji życiowej.

   

  Rodzeństwo zmarłego może przeznaczyć otrzymane pieniądze na koszty związane z pochówkiem, czyli na organizację pogrzebu, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunek dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską, postawienie nagrobka a także usługi transportowe. Nie bez znaczenia jest też zdrowie samej rodziny zmarłego. Niejednokrotnie nagłe odejście tak ważnego członka rodziny skutkuje nie tylko poczuciem pustki, samotnością czy bólem, ale nawet depresją. Jej leczenie bywa długotrwałe, wymaga zaangażowania i niekiedy sporych środków. Odszkodowanie za śmierć brata może pomóc w wyleczeniu tego schorzenia – terminy psychoterapii w placówkach publicznych niekiedy trzeba czekać na termin bardzo długo. W terapii tego typu zaburzeń niezwykle wazny jest czas, dlatego świadczenia, jakie może otrzymać rodzina zmarłego, mogą pomóc w opłaceniu psychoterapii w prywatnym gabinecie.

   

  Czym różni się odszkodowanie za śmierć brata od zadośćuczynienia?

   

  Pieniądze z odszkodowania mają pozwolić najbliższej rodzinie żyć godnie, na dotychczasowym bądź zbliżonym poziomie. W szczególności, gdy zmarły wnosił znaczący wkład finansowy do gospodarstwa domowego, a jego śmierć w dużej mierze uszczupliła bądź też pozbawiła bliskich środków do życia. Poza tym, jeżeli tego wymaga zdrowie, rodzeństwo zmarłego może przeznaczyć środki na koszty leczenia własnego, np. na leki uspokajające, niezbędną pomoc psychologa lub psychiatry.

   

  Zadośćuczynieniem za śmierć osoby bliskiej jest świadczenie, którego celem jest rekompensata krzywd moralnych, doznanych w wyniku śmierci osoby bliskiej. Jest ono przyznawane za cierpienia moralne, tj. uszczerbek więzi emocjonalnych, poczucie straty, osamotnienia, ból a także nadszarpnięcie prawa do życia w pełnej rodzinie.

   

  O wysokości jego przyznania decyduje nie tylko stopień pokrewieństwa. Im silniejsza więź emocjonalna, tym wyższa będzie kwota przyznanego świadczenia. Rodzeństwo musiała łączyć faktycznie wyjątkowa więź, by zasadne było ubieganie się o zadośćuczynienie za śmierć brata.

   

  Kto może domagać się o odszkodowanie za śmierć brata?

   

  odszkodowanie za śmierć brata

   

   

  O odszkodowanie za śmierć brata, zadośćuczynienie oraz zwrot poniesionych kosztów może ubiegać się każdy, kto stracił brata, z którym faktycznie żył w zażyłych relacjach. 

   

  Co szczególnie istotne, by otrzymać tego typu świadczenia, należy dokładnie uzasadnić i opisać związek rodzinny między sobą i zmarłym. Należy uwzględnić w nim  zarówno emocjonalne konsekwencje utraty tak bliskiej osoby, ale także wskazać, jak ważną role odgrywał w naszym życiu zmarły brat i jak wielki uszczerbek ponieśliśmy wraz z jego śmiercią. Warto szczegółowo przedstawić uczucia, jakie nas łączyły, jego rolę w naszym życiu, ale także materialne konsekwencje jego utraty. Jeśli mieszkaliśmy z bratem, prowadziliśmy wspólnie z nim gospodarstwo domowe lub wspierał nas on materialnie czy nawet utrzymywał – należą nam się odpowiednie świadczenia, między innymi odszkodowanie za śmierć brata.

   

  Po śmierci osoby najbliższej uprawnieni często postawieni zostają przed nową, zazwyczaj trudną sytuacją życiową. Zostają przy tym narażeni na ponoszenie kosztów związanych z pochówkiem zmarłego. Brak niezbędnej pomocy pieniężnej może przyczynić się do problemów finansowych. Głównie ze względu na to, by takiej sytuacji uniknąć, warto ubiegać się o pieniądze należne za śmierć brata.

   

  Nie zawsze proste jest wykazanie, że utrata najbliższego krewnego dotknęła nas tak bardzo, że należy nam się rekompensata. Jeżeli czujemy, że to zadanie jest dla nas zbyt trudne lub w niewystarczający sposób ujmiemy szczegóły naszej relacji, możemy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika. Dzięki doświadczeniu, odpowiedniemu zapleczu i wiedzy będą oni mogli we właściwy sposób uzasadnić konieczność przyznania odszkodowania za śmierć brata, a także będą reprezentować członków rodziny zmarłego przed zakładem ubezpieczeń, a jesli będzie to konieczne – także przed sądem.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^