fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć babci

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Odszkodowanie za śmierć babci w wypadku. Kiedy przysługuj ...

  Odszkodowanie za śmierć babci w wypadku. Kiedy przysługuje?

  odszkodowanie za śmierć babci

  Pisaliśmy już na naszej stronie nie raz, że krzywda bliskich po śmierci najbliższej osoby powinna spotkać się z odpowiednim odszkodowaniem ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Właśnie po to założyliśmy tę stronę, by pisać o prawach osób, które w wyniku tragicznego wypadku straciły najbliższą osobę.

   

  W naszej codziennej pracy widzimy, że nadal większość uprawnionych osób nie wie, że może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odpowiedniej rekompensaty.

   

  Zauważamy, że ubezpieczyciele chcą ograniczyć wypłatę tego typu świadczeń tylko do członków najbliższej rodziny, a nie do najbliższych osób zmarłej osoby. Jeśli wprowadzimy tę, niby drobną zmianę, zaczynają się wątpliwości, czy np. należy się odszkodowanie za śmierć babci w wypadku.

   

  Zdarzają się przecież sytuacje, kiedy najbliższą osobą dla dziecka nie są rodzice, lecz właśnie  dziadkowie. Zwłaszcza gdy dzieckiem opiekuje się babcia i to ona faktycznie wychowuje je i wspomaga finansowo. Jak wielokrotnie już podkreślaliśmy, to, czy osoba bliska komuś, kto zmarł w wyniku wypadku, otrzyma należne świadczenia, zależy od ich relacji – jej siły, intensywności, faktu wspólnego zamieszkania lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

   

  Kto może starać się o odszkodowanie za śmierć babci?

   

  O odszkodowanie za śmierć babci w wypadku mogą starać się przede wszystkim wnuki, które udowodnią, że ich sytuacja życiowa uległa pogorszeniu po śmierci babci oraz że stan psychiczny i ból po tej stracie jest ponadstandardowy i niezwykle dotkliwy.

   

  Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty tylko w sytuacji, gdy nie będziemy wstanie przedstawić negatywnych zmian w sferze psychicznej i fizycznej, które przekładają się także na sytuację materialną osoby poszkodowanej. Pamiętajmy o tym, że kompensowana ma być krzywda, która przejawia się poprzez fizyczne dolegliwości i psychiczne cierpienia pokrzywdzonego. Zatem w przypadku, kiedy wnuka łączyła z dziadkami ponadstandardowa więź emocjonalna,  będzie należało się zadośćuczynienie.

   

  odszkodowanie śmierć babci

   

  Głównym kryterium, które przesądza o tym, czy zostanie przyznane odszkodowanie za śmierć babci w wypadku, jest faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłą osobą a najbliższym członkiem rodziny.

   

  Równie ważne jest także to, czy mieszkali oni wspólnie, czy wnuk był wychowywany przez babcię oraz w jaki sposób jej śmierć wpłynęła na jego dalsze życie. Ubezpieczyciel na pewno weźmie pod uwagę negatywny wpływ straty babci na samopoczucie i zdrowie poszkodowanego.

   

  Szczególnie ważne jest jednak to, by wnuk, który ubiega się o odszkodowanie za śmierć babci, odpowiednio uargumentował swoje roszczenia. Powinien opisać relację, jaka łączyła go z babcią, skupiając się nie tylko na przedstawieniu uczuć, jakie do niej żywił, ale także na opisie praktycznego wymiaru związków rodzinnych. W uzasadnieniu żądania świadczeń, zwłaszcza odszkodowania za śmierć babci, powinna się też znaleźć charakterystyka konsekwencji utraty bliskiej osoby. Analogicznie – równie istotne będzie przedstawienie poczucia starty, osamotnienia i bólu, a nawet tak poważnych skutków, jak depresja po śmierci bliskiej osoby, co opisanie materialnych konsekwencji śmierci babci. Są one szczególnie dotkliwe, jeśli członkowie rodziny mieszkali razem i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, zwłaszcza jeśli wnuk nie miał  poza materialnym wsparciem babci innych źródeł utrzymania.

   

  W sporządzeniu takiej argumentacji, która może w dużym stopniu pomóc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć babci, może pomóc profesjonalny pełnomocnik, na przykład kancelaria odszkodowawcza. Jak podkreślaliśmy, właściwe umotywowanie roszczeń bliskich osoby, która zginęła w wypadku, może przesądzić o tym, czy osoba ubiegająca się o należne świadczenia, otrzyma je w odpowiedniej wysokości. Warto więc skorzystać z pomocy eksperta – zarówno na etapie oceniania i formułowania roszczeń, jak i negocjacji z ubezpieczycielem i ewentualnym postępowaniem przed sądem.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^