fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Kiedy wypłacone jest odszkodowanie za śmierć?

  Kiedy wypłacone jest odszkodowanie za śmierć?

  odszkodowanie za śmierć

  Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ogromną tragedią. Nikt i nic nie jest w stanie wyrównać poniesionych w ten sposób strat. Nieważne jak wysokie zostanie przyznane odszkodowanie za śmierć rodzica, babci lub brata – strata pozostanie stratą, często odczuwaną przez lata. Trzeba jednak pamiętać, że po okresie żałoby, nowy etap życia będzie wymagał odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

   

  Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć

   

  Osoby, które straciły w wyniku wypadku najbliższych, mają prawo żądać odszkodowania za znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia z tytułu poniesionej w związku z tym krzywdy. Wypłacane jest ono z polisy OC sprawcy wypadku.

   

  Natomiast osoby, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, mogą domagać się również renty. W praktyce dotyczy to kręgu osób, które byłyby uprawnione do żądanie od zmarłego alimentów.

   

  W przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiadał polisy OC ważnej w chwili zdarzenia, świadczenia odszkodowawcze wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

   

  odszkodowanie smierc
   

  Dodatkowe świadczenia, które przysługują po śmierci najbliższego

   

  Poza prawem do uzyskania odszkodowania, możliwe jest także dochodzenie zwrotu kosztów pochówku i postawienia nagrobka. Natomiast jeśli osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny, istnieje także możliwość otrzymywania comiesięcznej renty z polisy OC sprawcy. Niezależnie od tego, jaka była sytuacja zawodowa i finansowa zmarłego, zawsze należy zbadać sprawę pod kątem możliwych roszczeń odszkodowawczych.

   

  Odszkodowanie za śmierć tylko dla najbliższych członków rodziny

   

  Zgodnie z prawem zadośćuczynienie za doznane cierpienie (potocznie znane jako „odszkodowanie za śmierć”) przysługuje jedynie najbliższym członkom rodziny tragicznie zmarłego. Pojęcie należy rozumieć szeroko, nie jest ono ograniczone jedynie do więzów krwi. Mniej istotna jest także formalna kolejność pokrewieństwa.

   

  Liczy się faktyczny stopień zażyłości i bliskości osobistej oraz gospodarczej, jaka była pomiędzy zmarłym, a najbliższym członkiem rodziny. Brana jest pod uwagę również rola, jaką osoba zmarła pełniła dla osoby uprawnionej, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^