fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za śmierć

  Odszkodowanie za śmierć matki

  448 /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za śmierć /

  Czy odszkodowanie za śmierć matki przysługuje niezależni ...

  Czy odszkodowanie za śmierć matki przysługuje niezależnie od wieku dziecka?

  odszkodowanie matki

  Nie ulega wątpliwości, iż krzywda bliskich po śmierci najbliższej osoby winny spotkać się z należytym zadośćuczynieniem i odszkodowaniem ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Choć pozornie to nie członkowie rodzimy zmarłej osoby ucierpieli najbardziej, to jednak śmierć najbliższej osoby z rodziny z pewnością odciska tak silne piętno na życiu całej rodziny, że wypłacenie należnych świadczeń wydaje się koniecznością.

  Potwierdzają to obowiązujące przepisy prawa.  Zgodnie z nimi najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, o ile ta śmierć była wynikiem wypadku, za który odpowiedzialność ponosi ktoś inny.

   

  Zatem obejmuje to odszkodowanie za śmierć matki, ale także i innej bliskiej osoby, z którą łączyły Cię bliskie więzi.

   

  Odszkodowanie za śmierć matki dla dziecka

   

  Warto wiedzieć, że odszkodowanie za śmierć matki, czy też ojca przysługuje niezależnie od wieku dziecka. Zadośćuczynienie jako roszczenie o charakterze niemajątkowym jest przyznawane bez względu na wiek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Najważniejszym kryterium jest faktyczny stopień zażyłości między roszczącym a zmarłym. Wydawałoby się, że jeśli syn lub córka jest już dorosła i obecność rodziców nie jest mu już potrzebna w takim stopniu jak małemu dziecku, odszkodowanie za śmierć matki czy ojca również nie powinno mu już przysługiwać. Nic bardziej mylnego – przy ocenie zasadności wypłacenia na przykład odszkodowania za śmierć matki podmiot odpowiedzialny będzie brał pod uwagę przede wszystkim stopień bliskości między członkami rodziny.

   

  Choć w większość osób ma bliskie relacje z mamą, to ubezpieczyciel będzie patrzył także na takie kwestie, jak wspólne zamieszkanie, utrzymywanie częstego kontaktu oraz szczególna bliskość. Zatem opisywane zadośćuczynienie nie będzie przysługiwało „z automatu” tylko i wyłącznie ze względu na fakt bliskiego pokrewieństwa. Może się i tak zdarzyć, że odszkodowanie za śmierć matki zostanie wypłacone dzieciom zmarłej w różnej wysokości.

   

  Kim jest najbliższy członek rodziny?

   

  Zgodnie z orzecznictwem sądów pojęcie „najbliższy członek rodziny” należy rozumieć szeroko i nie ograniczać go wyłącznie do więzów krwi. Podstawowym kryterium, które przesądza o zasadności przyznania zadośćuczynienia jest faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

   

  odszkodowanie za śmierć matki

   

  Definiując pojęcie rodziny należy mieć na względzie faktyczny układ stosunków rodzinnych, a nie formalną kolejność pokrewieństwa. W końcu bywają i takie rodziny, w  których dziecko najsilniejszą więź ma dla przykładu z wychowującą je babcią, a nie z matką. To również ma ogromne znaczenie. Podmiot odpowiedzialny, czyli ten, kto ma wypłacić odszkodowanie za śmierć matki (zazwyczaj jest to ubezpieczyciel), bierze pod uwagę również takie kwestie jak wspólne mieszkanie,  częstotliwość odwiedzin u siebie nawzajem czy wspólne spędzanie świąt. Wysokość odszkodowania za śmierć matki lub innego bliskiego członka rodziny jest więc uzależniona od zażyłości i siły uczuć, które łączyły zmarłego i jego rodzinę.

  Szczególnie trudne może być w tym kontekście udowodnienie bliskości i siły uczuć, jakie łączyły członków rodziny. Warto jednak spróbować zrobić to możliwie dokładnie – choć może to być traumatyczne doświadczenie, warto się go podjąć i pozwolić zakładowi ubezpieczeń zorientować się, że ból i poczucie straty po śmierci bliskiego jest prawdziwe. Pozwoli to na właściwe oszacowanie wysokości odszkodowania za śmierć matki, a co za tym idzie – choć w części zrekompensowanie szkody, jaką w związku z jej nagłym odejściem ponieśli członkowie rodziny.  Oczywiste jest, że wypłacone przez zakład ubezpieczeń pieniądze nie pozwolą zapomnieć o cierpieniu i z pewnością nie zastąpią osoby bliskiej, jednak wypłacane z tego tytułu świadczenia mogą pomóc w wielu kwestiach – jak choćby w leczeniu depresji, która nie jest rzadkim schorzeniem po śmierci osób szczególnie bliskich.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^