fb twitter gmail email yt
 • Odszkodowanie za śmierć
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Zadośćuczynienie za śmierć
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Baza wiedzy

  Zadośćuczynienie za śmierć

  OFE /

  Baza wiedzy

  koszty pogrzebu

  Kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym?

  W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą ubiegać się o wypłatę różnych świadczeń. Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

  CZYTAJ

  odszkodowanie za śmierć

  Kiedy wypłacone jest odszkodowanie za śmierć?

  Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ogromną tragedią. Nikt i nic nie jest w stanie wyrównać poniesionych w ten sposób strat. Nieważne jak wysokie zostanie przyznane odszkodowanie za śmierć rodzica, babci lub brata – strata pozostanie stratą, często odczuwaną przez lata.

  CZYTAJ

  urawnieni do zadoścuczynienia

  Kto może się obecnie ubiegać o zadośćuczynienie w ramach 448?

  Wielu uprawnionych ubiega się jedynie o odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej, lecz nie występuje do ubezpieczyciela z żądaniem o wypłatę zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego (tzw. zadośćuczynienie za śmierć). Zobacz, czy także Tobie należy się tego typu świadczenie, a jeśli tak - jak możesz je uzyskać.

  CZYTAJ

  śmierć bliskiej osoby

  Czym jest zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?

  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej to jedno z najważniejszych świadczeń przysługujących rodzinie osoby zmarłej. Jego celem jest naprawienie szkody o charakterze niematerialnym, złagodzenie bólu i cierpienia. Warto wiedzieć, że zadośćuczynienie jest świadczeniem niezależnym i przyznawane jest nawet wtedy, gdy nie nastąpiło materialne pogorszenie sytuacji życiowej.

  CZYTAJ

  rachunek

  Jak poradzić sobie finansowo po śmierci bliskiej osoby?

  Można starać się o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji materialnej i życiowej po stracie osoby bliskiej, a także o zadośćuczynienie za śmierć. Warto wiedzieć, że nawet po blisko 20 latach od ostatniej decyzji ubezpieczyciela, rodziny, które straciły bliskiego w wypadku, otrzymują dodatkowe kwoty tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, a także zadośćuczynienia.

  CZYTAJ

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^